Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów

Dnia 12 kwietnia 2017 roku odbyła się kolejną edycją Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów, której celem jest rozwijanie i propagowanie nauki języka niemieckiego wśród młodzieży gimnazjalnej.

60-cio minutowy test obejmował rozumienie tekstu pisanego, reakcje językowe oraz rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych. Uczniowie mogli uzyskać 80 punktów. Po części konkursowej uczestnicy wraz z opiekunami udali się na poczęstunek i oczekiwali na wyniki.
Laureatami konkursu zostali:

  1. Inga de Boer Pawulska z Gimnazjum w Starej Dąbrowie- 60 pkt.
  2. Jakub Kowalski z Gimnazjum nr 3 w Stargardzie – 59 pkt
  3. Kaja van Boekel z Gimnazjum nr 3 w Stargardzie – 58,5 pkt.

Na zakończenie pan dyrektor Jacek Jeske pogratulował zwycięzcom i wręczył im nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka niemieckiego mgr Ewa Brzostek-Wardal oraz mgr Magdalena Krupa-Dubij.