Jak każda szkoła również my mamy swój własny hymn, który towarzyszy nam przy wszystkich ważnych i podniosłych chwilach, jakich nie brakuje w życiu naszej szkoły. A tak wyglądają jego słowa:

Przeciw przemocy wziąłeś miecz w prawicę,
Przeciwko kłamstwu broniłeś się krzyżem,
Plemiona wiarą połączyłeś liczne
By miały matkę kochaną – Ojczyznę.

Twoim imieniem, Mieszku się chlubimy
Z dumą mówimy, że nasz Szczep Piastowy
Wytrwał w zmaganiach z mocami strasznymi
I nie utonął podczas burz dziejowych.

Bo naszą sprawą jest ocalać ludzi
Prawdą, miłością, męstwem i mądrością
– Skarbami ducha, dla których się trudzić
Zawsze nas uczysz – wbrew naszym słabościom.

słowa: mgr Paweł Kowalczyk

muzyka: Marian Bęcikowski