Ogólna charakterystyka

 Nasza szkoła od początku swojego istnienia dążyła do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania warunków dla rozwoju zainteresowań i talentów w rozwoju w różnych dziedzin wiedzy oraz umiejętności.

Szkoła jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną o niepowtarzalnym obliczu. Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znaczącym elementem środowiska lokalnego.

Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia. Jesteśmy szkołą, która wychowuje i kształci, opierając się na powszechnie uznanych wartościach. Wspieramy indywidualny rozwój ucznia.

Atuty szkoły

  • szkoła z 70 letnimi tradycjami modernizująca kształcenie zawodowe dofinansowane przez Unię Europejską,
  • wykwalifikowana kadra pedagogiczno – dydaktyczna: specjaliści z przedmiotów humanistycznych, ścisłych oraz przedmiotów zawodowych,
  • sale wykładowe, pracownie zawodowe, 7 pracowni komputerowych, 2 laboratoria fonetyczne,
  • opieka pięlęgniarki,
  • dostęp do Internetu bezprzewodowego WLAN (zgodnej ze standardem IDEE 802.11g),
  • monitoring zewnętrzny i wewnętrzny,
  • współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami w dziedzinie praktyk zawodowych i stypendiów fundowanych oraz pracy zawodowej,
  • współpraca ze szkołami z Niemiec w ramach programów międzynarodowych z zakresu praktyk zawodowych, przedsięwzięć sportowych i kulturalnych,
  • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz kultury, sportu i pomocy społecznej,
  • dogodny dojazd PKP, PKS, MZK.