Administracja

Administracja

...

Bogusz Agnieszka

Główna księgowa

...

Glina
Maria

...

Gumińska
Eliza

...

Kaszubska Joanna

...

Kusyk Elżbieta

...

Mintus Joanna

...

Szymańska Jolanta

Obsługa szkoły

...

Kaczmarek Jolanta

Kierownik administracyjno-gospodarczy

...

Balik Maria

...

Gołębiowska Dorota

...

Góralczyk Jadwiga

...

Górski Edward

...

Kaupa Janusz

...

Stasiak Alicja

...

Szymanek Danuta

...

Warzyńska Beata

...

Wielopolska Irena

...

Wilk Mirosława

...

Woźniak Henryka