Rada Rodziców zajmuje się opiniowaniem pracy szkoły, pracy nauczycieli, organizacją niektórych imprez, ogłasza różne konkursy, wspiera finansowo działalność szkoły, dofinansowuje wycieczki, wyjścia klasowe.

W dniu 14.09.2016 wybrano nowe Prezydium Rady Rodziców, w skład którego wchodzą:

  • Przewodniczący: Maciejec Ewa
  • Zastępca przewodniczącego: Jeremiejczyk Ewelina                                                                                             
  • Zastępca przewodniczącego: Nowak Kamil
  • Skarbnik: Wojtasik Renata

 

Dziękujemy Państwu za pomoc i wsparcie!!!