Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016.

Przewodniczący Rady SU Weronika Kupisz  kl. IV TG
z-ca przewodniczącego SU Kamil Śpiewak  kl. IV TI
skarbnik Karolina Nowakowska kl. III TT