Zespół Szkół Nr.1 w Stargardzie jako pierwsza w Stargardzie zaczęła korzystać z różnorodnych form pomocy finansowej z środków centralnych i unijnych.

Poniżej wymieniamy wszystkie projekty, które z powodzeniem realizujemy już od 1998 roku. Pozyskane środki, które łącznie nie były małe pozwoliły wyposażać szkołę w nowoczesny sprzęt, realizować różnorodne przedsięwzięcia naukowe, artystyczne, ekologiczne oraz umożliwiły wielu uczniom naszej szkoły na wyjazdy szkoleniowe do Niemiec.

    Oto projekty realizowane w latach 1998 – 2008:

 

 • W 1998 r. projekt nr 5/98 PHARE dotacja 30196,00zł – wspólnie z liceum w STRALSUNDZIE – organizacja internetowych grup dyskusyjnych.
 • W 2001 r. projekt nr P-0058-01 dotacja 4860,00zł – wymiana młodzieży ze szkołą w ELZE
 • W 2001 r. projekt „I Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej” – dotacja celowa PFOśiGW 50.000,00zł,
 • W 2002 r. projekt nr FMPN/02/68 PHARE dotacja 28.087,00 EURO – trans graniczne kształcenie zawodowe w systemie modułowym z placówką w TORGELOW
 • W 2002 r. projekt nr FMPN/02/67 PHARE dotacja 39.801,00 EURO – warsztaty ekologiczno – artystyczne z placówką w TORGELOW
 • W 2002 r. projekt nr P-0001-02 dotacja 4618,00zł – wymiana młodzieży ze szkołą w ELZE
 • W 2002 r. projekt „III Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej” – dotacja celowa PFOŚiGW 35.000,00zł, WFOŚiGW 69.000,00zł, PFKiT 25.000,00zł
 • W 2003 r. projekt nr POO19-03 dotacja 4498,00zł – wymiana młodzieży ze szkołą w ELZE
 • W 2003 r. projekt nr PO124-03 dotacja 6480,00zł – wymiana młodzieży ze szkołą w ELZE
 • W 2003 r. projekt nr PO125-03 dotacja 6480,00zł – wymiana młodzieży ze szkołą w ELZE
 • W 2003 r. projekt nr POO19-03 dotacja 3168,00zł – wymiana młodzieży ze szk. w TORGELOW
 • W 2003 r. projekt nr PO127-03 dotacja 660,00zł – wymiana młodzieży ze szkołą wTORGELOW
 • W 2003 r. projekt „IV Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej” – dotacja celowa NFOŚiGW 90.000,00zł PFOŚiGW 15.000,00zł, WFOŚiGW 10.000,00zł
 • W 2004 r. projekt nr POO78-04 dotacja 1043,00zł – wymiana młodzieży ze szkołą w ELZE
 • W 2004 r. projekt nr POO72-04 dotacja 2019,00zł – wymiana młodzieży ze szkołą w ELZE
 • W 2004 r. projekt nr POO54-04 dotacja 6006,00zł – wymiana młodzieży ze szkołą w ELZE
 • W 2004 r. projekt nr POO89-04 dotacja 612,00zł – wymiana młodzieży ze szkołą w TORGELOW
 • W 2004 r. projekt „V Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej” – dotacja celowa NFOŚiGW 33.000,00zł, PFOŚiGW 30.000,00zł, WFOŚiGW 12.000,00zł, Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” 5500,00zł
 • W 2004 r. projet Wydanie śpiewnika „CUDA NATURY” – NFOŚiGW 242.466,00 zł, WFOŚiGW 50.000,00zł
 • W 2005 r. projekt „VI Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej” – dotacja celowa NFOŚiGW 60.000,00zł, WFOŚiGW 20.000,00zł
 • W 2005 r. projekt nr P0080-05 dotacja 12.000,00zł – wymiana młodzieży ze szk. w TORGELOW
 • W 2005 r. projekt nr P0102-05 dotacja 7.000,00zł – wymiana młodzieży ze szk. w TORGELOW
 • W 2005 r. projekt nr P0064-05 dotacja 1800,00zł – wymiana młodzieży ze szk. w TORGELOW
 • W 2005 r. projekt nr P0072-05 dotacja 400,00zł – wymiana młodzieży ze szk. w TORGELOW
 • W 2006 r. projekt nr PL01.06.09 dotacja 35.000EURO – modernizacja programu nauczania dla klas technicznych
 • W 2006 r. projekt INTERREG IIIA – Integracyjne warsztaty dla młodzieży kształconej zawodowo – nr 26/2006 – 44.269,00zł
 • W 2006 r. projekt INTERREG IIIA – Integracyjne warsztaty ekologiczno-artystyczne
 • W 2007 r. VIII Ogólnopolski Festiwal Młodych talentów i Piosenki Ekologicznej w/g umowy nr 17/07/EE-KN/D
  • Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w kowocie 13531,77zł
  • Dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w kwocie 29775,06zł
 • W 2008 r. w maju Szkoła otrzymała dwie pracownie komputerowe ze środków EFS na łączną kwotę 141139,12 zł.
 • W 2008 r. „Integracyjne Warsztaty Artystyczno – Ekologiczne” – nr umowy IG-2004/PL-MV/2.32/E-1/U-45/08
 • Polsko – Niemienckie Warsztaty Zawodowe Prowadzšce do Modernizacji Kształcenia Zawodowego w Zawodzie Mechatronik
 • Przełom 2008/2009 r. Projekt „Szkoła równych szans.” Realizowany przez Powiat Stargardzki – Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Priorytet IX, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Obecnie szkoła przygotowuje się do pozyskiwania środków unijnych przeznaczonych dla oświaty polskiej w latach 2014-2020.