Podpisanie porozumień o współpracy z przedsiębiorstwami

W dniu 12 kwietnia 2016 r. na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie odbyło się uroczyste podpisanie porozumień pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 i Centrum Kształcenia Praktycznego a przedsiębiorstwami o współpracy w obszarze kształcenia zawodowego.

Firmy, które zaproszono do współpracy to Backer OBR sp. z o.o. w Pyrzycach, Hotel Grodzki*** Business&Spa w Stargardzie, Hydroline Polska Sp. z o.o. w Stargardzie, Kuca Sp. z o.o. w Stargardzie, Mercedes-Benz Mojsiuk Sp. z o.o. Sp. k. w Szczecinie, Radiometer Sp. z o.o. w Stargardzie.

Nadrzędnym celem porozumienia będzie współpraca przedsiębiorstw i szkół zmierzająca do podniesienia jakości praktycznego kształcenia zawodowego w następujących obszarach:

  1. Organizacji wizyt uczniów oraz nauczycieli w Zakładach Pracy,
  2. Przyjmowania młodzieży na praktyki zawodowe w siedzibach Zakładów Pracy,
  3. Umożliwienia odbycia staży przez uczniów oraz nauczycieli w Zakładach Pracy
  4. Organizacji wizyt studyjnych, specjalistycznych kursów oraz szkoleń dla uczniów i nauczycieli,
  5. Aktualizacji programów nauczania uwzględniających potrzeby Zakładów Pracy,
  6. Wspólnego organizowania konkursów z zakresu wiedzy zawodowej i znajomości Zakładów Pracy,
  7. Promocji Zakładów Pracy na terenie Szkoły i w środowisku lokalnym.

Gospodarzem dzisiejszego spotkania był Pan Tomasz Korytkowski dyrektor Zespołu Szkół nr 1 oraz Pan Henryk Szymczak dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Powiatu Stargardzkiego oraz Miasta Stargard w osobach: Pan Ireneusz Rogowski Starosta Stargardzki, Pan Sławomir Pajor Prezydent Miasta Stargard, Pani Iwona Wiśniewska Wicestarosta Powiatu Stargardzkiego, Pan Jerzy Hernet Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie oraz Pan Arkadiusz Kocikowski Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stargard.

Gospodarze dziękują przedsiębiorcom za zaangażowanie się we współpracę z Zespołem Szkół nr 1 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, a władzom za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Dotychczas Zespół Szkół nr 1 podpisał umowy patronackie z takimi koncernami jak Bridgestone, Cargotec oraz Procyon, które objęły pieczę nad klasami kształcącymi w zawodach technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik, technik urządzeń dźwigowych oraz technik technologii drewna.