ZS nr 1 wśród 10 najlepszych w Europie!

W dniach 18 – 20 listopada 2015 r. w Luxemburgu odbyła się konferencja SME Assembly Week w trakcie, której ogłoszono wyniki konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2015”.

Konkurs organizowany jest od 2006 przez Komisję Europejską. W tym roku odbyła się jego 10. edycja, w której uczestniczyło 31 państw z całej Europy. Nagroda główna przyznawana jest zgłoszonej inicjatywie wspierania i promowania przedsiębiorczości, która zostanie uznana za najbardziej innowatorską i inspirującą w całej Europie. Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach:

  • Promowanie ducha przedsiębiorczości.
  • Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze.
  • Rozwój środowiska.
  • Wspieranie umiędzynarodawiania działalności biznesowej.
  • Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami.
  • Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.

W kategorii: „Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze” Polskę reprezentował projekt Zespołu Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie pt. „Najlepszy w zawodzie – Aktywny staż pracę masz”.

Projekt ten wcześniej został laureatem szczebla krajowego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, tym samy otrzymując nominacje do finału europejskiego.

W Luxemburgu projekt znalazł się wśród 10 najlepszych w Europie w swojej kategorii a dyrektor Tomasz Korytkowski, który reprezentował Zespół Szkół nr 1, odbierał z rąk jury dyplom dla zwycięzcy etapu krajowego.

Projekt „Najlepszy w zawodzie – Aktywny staż pracę masz” realizowany był w latach 2013 -2015, dofinansowany ze środków unijnych kwotą 150 tys. EUR. W przygotowanie projektu oprócz szkoły zaangażowany był Powiat Stargardzki oraz Biuro Funduszy EU i rozwoju gospodarczego Urzędu Miejskiego w Stargardzie, a w jego realizacji uczestniczyły firmy Bridgestone, Cargotec i Procyon. Firmy te jeszcze w czasie trwania projektu objęły oficjalnymi patronatami klasy w Zespole Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie.

dyplom_eu