Młoda krew ratuje życie 2017

Dnia 11 kwietnia młodzież z naszej szkoły po raz kolejny brała udział w ogólnopolskiej akcji pod hasłem : „Młoda Krew Ratuje Życie”.

Do akcji zgłosiło się 40 osób – w tym Pan Dyrektor – Tomasz Korytkowski oraz 2 nauczycieli. Po badaniach kwalifikacyjnych  pozostały 24  osoby. Oddano łącznie 10.800 ml pełnej krwi.

            Akcję przeprowadzili członkowie Rejonowej Rady HDK PCK w Stargardzie pod przewodnictwem Jerzego Bochenka we współpracy z panem Andrzejem Łoniem, Renatą i Marianem Wojtakajtis a także przy współudziale nauczycielki z ZS nr 1 – Pani Agnieszki Dyczko.

Poboru krwi dokonała Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina pod kierownictwem dr Joanny Wysockiej – Milikiewicz.

Dzielną młodzież odwiedziła Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym- pani  Małgorzata Złotek.

Dziękujemy młodzieży oraz nauczycielom za liczne uczestnictwo w akcji!!!

Agnieszka Dyczko