II Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Matematyków

Agnieszka07.04.2017 w Warszawie odbył się II Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Matematyków organizowany przez czasopismo Matematyka, gdzie zapewne było najwięcej matematyków na 1 m2. Kongres zgromadził ponad 400 nauczycieli z całej Polski, nie zabrakło przedstawiciela Zespołu Szkół nr 1 ze Stargardu – w Kongresie uczestniczyła p. Agnieszka Alabrudzińska.

Tematem przewodnim Kongresu były „Skuteczne metody nauczania matematyki jako wyzwanie XXI wieku”. Spotkanie było okazją do poznania najlepszych specjalistów wiedzy, którzy chętnie dzielili się sprawdzonymi patentami, które mają wpływ na zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotem, jak i na poprawę wyników zdawalności egzaminu maturalnego z matematyki.

Wiedzą zdobytą na Kongresie p. Agnieszka Alabrudzińska z przyjemnością podzieli się z koleżankami zespołu matematyków, organizując spotkanie w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.