„Edukacja  filmowa  w  szkole”

Powiatowa  Konferencja dla Nauczycieli
Edukacja  filmowa  w  szkole

 

Motto :  Sztuka zaraża sztukę

                                                                 Wiedza – wiedzę

Człowiek – człowieka

przyświecało Powiatowej  Konferencji Metodycznej : „Edukacja filmowa w szkole” , która odbyła się 25 października 2013r. w naszej szkole.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych
i oświatowych : wicestarosta Marek Stankiewicz, członek Zarządu Powiatu Iwona Wiśniewska, dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa  Powiatowego Jerzy Hernet, dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Powiatu Mirosław Opęchowski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bronisław Stefanowicz, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Ewa  Onderek.

Konferencja miała na celu poszerzyć wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie  wykorzystania zasobów Filmoteki Szkolnej w pracy dydaktycznej i wychowawczej, zainspirować do stosowania filmu w praktyce szkolnej i zaprezentować przykłady dobrych praktyk w pracy z   filmem podczas zajęć szkolnych.

W pierwszej części  spotkania  trenerzy Filmoteki Szkolnej z Centrum Edukacji Obywatelskiej  w Warszawie: pani Izabela Jach i Andrzej Jurewicz podczas projekcji filmu przedstawili zasoby edukacyjne pakietu Filmoteki Szkolnej i możliwości jego wykorzystania.

Następnie prelegenci, nauczyciele i uczniowie, w ramach wymiany dobrych praktyk, prezentowali różnorodne i atrakcyjne formy pracy z młodzieżą z zastosowaniem filmu jako ważnego narzędzia edukacyjnego.

O pasjonującej pracy z filmem dawniej i dziś interesująco opowiedział pan Bohdan Kowalski, doświadczony polonista, znawca kina. organizator słynnego Ińskiego Lata Filmowego i  współorganizator  Czwartkowych  Spotkań Filmowych w Stargardzkim Centrum Kultury.

 

Pani Monika Gajdzińska, polonistka z Publicznego Gimnazjum w Marianowie pokazała,  jak  pracuje z filmem na lekcjach języka polskiego i na lekcjach wychowawczych, a także jak  w przystępny sposób pomaga

młodzieży zrozumieć trudne kwestie historyczne w nim zawarte.

Z kolei pani Jolanta Stępczyńska, nauczycielka przedmiotów zawodowych w ZS nr 1 i 2, podzieliła się  swoimi doświadczeniami na temat zalet filmowej edukacji zawodowej przy rozwiązywaniu niełatwych problemów  ekonomicznych.

Efekty działań filmowych w ramach zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum i liceum zaprezentował pan Sławomir Nowicki, nauczyciel tego przedmiotu w ZSO w Chociwlu oraz Gimnazjum nr  3 i w  II LO w Stargardzie z absolwentką  Gimnazjum nr 3, Klaudią Mierzwą. Zrealizowana etiuda filmowa „Błękitne tancerki” była przekładem intersemiotycznym dzieła malarskiego francuskiego artysty Edgara Degasa.

Pierwszą część spotkania zakończył Mateusz Nowicki, uczeń ZS nr 1, który opisał swoją przygodę z filmem poprzez projekcję krótkich nakręconych filmów o Gimnazjum nr 3 i ZS nr1.

W tej części konferencji uczestniczyło 57 nauczycieli z miasta i powiatu stargardzkiego.

 

W drugiej części, po przerwie, odbyły się warsztaty metodyczne w dwóch grupach :

I  „Metody pracy z filmem. Film jako narzędzie edukacyjne” – warsztat prowadziła trenerka z CEO w Warszawie Izabela Jach, a uczestniczyło w nim 20 nauczycieli,

II   „Jak rozmawiać o filmach trudnych z młodzieżą?” – warsztat prowadzony

przez trenera z CEO, Andrzeja Jurewicza, zainteresował 11 nauczycieli.

Uczestnicy konferencji otrzymali w teczkach materiały pomocnicze, a     korzystający z warsztatów, zaświadczenia i  publikację „Filmoteka Szkolna” z płytą.

Konferencję prowadzili uczniowie naszej szkoły: Joanna  Janił  z kl. III OD  i  Jakub  Tomczyk z  kl. IV TH.

W organizacji całego przedsięwzięcia pomagali: uczennice z Koła Miłośników Książki  i  uczniowie ze Stowarzyszenia Młodzieży ZS nr 1 COOLtura.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Żywe obrazy – działania    interdyscyplinarne i multimedialne”  z cyklu „Jesteśmy kreatywni … „ przygotowana przez pana Sławomira Nowickiego.

Przedsięwzięcie zostało  zorganizowane  przez  doradców metodycznych

z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim: Irenę Zalewską i Zofię Kmieciak oraz Dyrekcję PODN i ZS nr 1.

Organizatorzy serdecznie dziękują zaproszonym gościom,  wszystkim prelegentom
i uczestnikom za udział w konferencji. Wyrażają również nadzieję, że przedstawione prezentacje przekonały nauczycieli o potrzebie edukacji filmowej w szkole, bowiem trudno dziś wyobrazić sobie świat bez takiego medium, jakim jest film.

 

Irena Zalewska